Sakura in Japan

มองแดนซากุระ–ดอกซากุระ กับคนญี่ปุ่น (1)

สวัสดีค่ะ ทุกคนที่แวะเข้ามาอ่านเรื่องราวในเว็บ โรงเรียนเด็กวัดปรียา และเว็บไซด์ โรงเรียนของเราคือ japaneseisfun.com ปรียา อิงคาภิรมย์  Preeya Ingkaphirom インカピロム プリヤー       ภาพดอกซากุระกำลังบาน ในมหาวิทยาลัย Gakugei สมัยที่ดิฉันสอนอยู่ที่นั่น     เรื่องที่จะเอามาให้อ่านนี้ เขียนเป็นครั้งแรก โดยที่เป็นคอลัมนิสต์ กิตติมศักดิ์ ได้รับการทาบทามจากบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทย ที่พิมพ์ขายใน ลอสแอนเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทย […]