Babbage

สร้างฝัน วิ่งตามฝัน (3)

เครื่องคิดเลขที่เอามาโพสนี้เป็นเครื่องที่สอง หรือ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Charles Babbage’s Difference Engine No. 2 ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นในระหว่าง ปี ค. ศ.1847 -1849 (พ.ศ. 2390-2) หรือ 21 ปี ก่อนสมัยเมจิ (ค. ศ. 1868 )  เนื่องจากเครื่องที่เห็นนี้เป็นเครื่องที่ 2 หลังจากที่เขาสร้างเครื่องแรก แต่ยังไม่เสร็จ คือสร้างค้าง ทิ้งไว้ก่อนเขาตาย สาเหตุที่สร้างค้างไม่เสร็จ ก็เพราะรัฐบาลอังกฤษในสมัยนั้นไม่ยอมสนับสนุนให้เงินทำเครื่องคิดเลขของเขาจนสำเร็จ เครื่องที่สองนี้จึงเป็นเครื่องคิดเเลขที่เอามาจากส่วนหนึ่งของเครื่องที่เขาออกแบบทิ้งไว้ […]