Japanese onsen

การเข้าสู่ “นานาชาติ” ญี่ปุ่น –จากสายตา อดีตนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น (1 )

การเข้าสู่ “นานาชาติ” ญี่ปุ่น–จากสายตาของอดีตนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสาร “Joining Hearts” เป็นภาษาญี่ปุ่น ฉบับที่ 31 เดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี พ.ศ.2542 เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปรียา อิงคาภิรมย์ ไปเรียนและทำงานที่ญี่ปุ่น   หลังจากที่ฉันได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นในปีพ.ศ.2517 ฉันใช้เวลา 4 ปีในการศึกษาและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ใบปริญญาโท กลับมาให้ทางบ้านดีใจ อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนและได้รับปริญญาเอก ในสาขาทางด้านศิลป์ จากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ฉันจึงตัดสินใจไปเรียนต่อเพื่อทำปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2528 […]

20 ปี ของ ปรียา กับ ภาษาญี่ปุ่น (1)

บทความที่ผู้อ่านสละเวลา แวะเข้ามาอ่านและอยากแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในเว็บนี้ เป็นบทความที่ ดิฉัน ปรียา อิงคาภิรมย์ เขียนและได้รับการตีพิมพ์เป็นสองภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ในขณะที่ดิฉันทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยภาษาญี่ปุ่น แห่งประเทศญี่ปุ่น บทความที่ปรากฏในโพสนี้ ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในปี ค. ศ. 1989 (พ. ศ. 2532) ใน “นิตยสารภาษาญี่ปุ่น” ชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า  Nihongo Journal โดยสำนักพิมพ์ อะรุคะ หรือ […]