หนังสือ “สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง” ของ นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ (จบ)

Health

ขอแวะเข้ามาเขียนและเรียบเรียงต่อ เนื้อหาสำคัญที่อ่านจากหนังสือ “สุขภาพดีด้วยตัวคุณเอง” ของ นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์

269426

5) งานวิจัยของประเทศจีน (The China Study)

นักวิจัยโภชนาการของมหาวิทยาลัย คอร์เนล ที. คอลิน แคมป์เบลล์ ตั้งต้นงานวิจัยการเกิดมะเร็งตับจากอะฟลาท็อกซินจากเชื้อรา จากงานวิจัย เขาพบความจริงที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งที่ว่า อะฟลาท็อกซินทำให้เป็นมะเร็งเฉพาะคนที่กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาก

   แต่คนที่กิน โปรตีนจากพืชเป็นหลัก แม้จะได้อะฟลาท็อกซินในอัตราที่สูงก็ไม่ทำให้เป็นมะเร็งตับ แต่อย่างใด

 

ประมาณปี 1970 นายกโจวเอินไหล ป่วยเป็นมะเร็ง เขาได้ริเริ่มงานวิจัยมะเร็ง 12 ชนิด ครอบคลุม 2,400 จังหวัด (96%) ของประชากรจำนวน 880 ล้านคน ผลจากการวิจัยพบว่า

–คนจีนเชื้อสายฮั่น 80%  อัตราการป่วยเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันถึง 100 เท่า (10,000%)

ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า มะเร็งเกิดจากสิ่งแวดล้อม มากกว่าพันธุกรรม

 

ผลการวิจัยนี้ สร้างความฉงนแก่ ที. คอลิน แคมป์เบลล์  ทำเขาร่วมมือกับนักวิจัยจีนและที่ออกฟอร์ด ทำงานวิจัยแบบตัดขวาง “งานวิจัยของประเทศจีน (The China Study)”

 

–เลือกจังหวัดที่มีคนจีนที่อยู่ที่เดิมตั้งแต่เกิดเกิน 90% จาก 65 จังหวัดในประเทศจีน  แล้วสุ่มเลือกคนจากจังหวัดเหล่านั้น จำนวน 6,500 คน มาตอบแบบสอบถาม ที่ครอบคลุมตัวแปร 40 กว่าตัว รวมทั้งมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น

—โรคหัวใจ

ด้วยวิธีการ เจาะเลือดดูตัวชี้วัดบางตัว  เก็บตัวอย่างปัสสาวะ และชั่วตวงทุกๆอย่างที่กินใน 3 วันที่ทำการวิจัย

 

***ผลจากงานวิจัยพบว่า

–คนจีนในชนบทที่กินอาหารพืชเป็นหลัก ได้รับแคลอรีส่วนใหญ่จากอาหารคาร์โบไฮเดรต โดยที่รับแคลอรีจากอาหารโปรตีนเพียง 10%

พบว่า 90% เป็นโปรตีนจากพืช เทียบกับคนอเมริกันซึ่งกินโปรตีนจากพืชเพียง 20% เท่านั้น

 

นอกจากนั้นยังพบว่า

กลุ่มคนที่มีเงินมีทองได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์ และกินเนื้อสัตว์มาก จะป่วยด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจมาก  เขาเรียกโรคนี้ว่า “โรคตะวันตก”

โรคเหล่านี้ รวมทั้งโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์กับ โคเลสเตอรอลในเลือดด้วย

ถ้าโคเลสเตอรอลลดลง โรคตะวันตก รวมทั้งมะเร็งก็จะลดลงด้วย แต่โคเลสเตอรอลในเลือดคนจีนจะสูงขึ้นถ้ากินเนื้อสัตว์มากขึ้น

แต่ “โรคตะวันตก” ที่ว่านี้ยังต่ำมากในชนบทจีน คือ โรคหัวใจต่ำกว่าอเมริกา 17 เท่า โรคมะเร็งเต้านมต่ำกว่าอเมริกา 5 เท่า

 

ที. คอลิน แคมป์เบลล์  สรุปจากงานวิจัยของเขาว่า

—อาหารเนื้อสัตว์ทำให้เป็น “โรคตะวันตก” เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง

*** คนอเมริกันหลีกเลี่ยงการตายด้วย “โรคตะวันตก”ได้ด้วย การเปลี่ยนอาหารจากการกินเนื้อสัตว์มากิน พืช แทน

 

6) งานวิจัยผลของโปรตีนจากสัตว์และพืชต่อการมีอายุยืนของฮาร์วาร์ด

นอกจากนั้น ฮาร์วาร์ดได้ตีพิมพ์ งานวิจัยติดตามกลุ่มคน 131,342 คน เป็นเวลานาน 13 ปี พบว่า

—คนที่ปกติบริโภคโปรตีนจาก เนื้อสัตว์  มากกว่า 60% ของโปรตีนทั้งหมด เมื่อคนเหล่านี้ เปลี่ยนการบริโภคโปรตีนส่วนหนึ่งจากเนื้อสัตว์ไปเป็นโปรตีนจาก พืช แทน  จะมีผลทำให้เสี่ยงตายโดยรวมลดลง 33%

ความเสี่ยงตาย จากโรคหัวใจหลอดเลือดลดลง 40%

ความเสี่ยงตาย จากโรคมะเร็งจะลดลง 27%

 

Leave a Reply