We are in charge of our health–เรารับผิดชอบร่างกายของเรา (1)

สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน ทื่แวะเข้ามาโรงเรียนเด็กวัดปรียา วันนี้ อยากจะเขียนเรื่อง อาหาร และร่างกายของเรา ที่เราต้องคอยดู ตามที่คุณหมอสั่งว่า มีอะไรบ้างที่ไม่ควรกิน และจะรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงได้อย่างไร เพราะเมื่อเข้าสู่วัยสาวน้อย หนุ่มน้อย เรื่องอาหารและเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน เพราะฮอร์โมนเปลี่ยน กล้ามเนื้อก็อ่อนแอลง จึงเป็นวัยที่เราต้อง ลงทุน  เวลา และเงินในการที่จะต้องดูแลสุขภาพของเราเอง ทุกปี เมื่อเราไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาล คนไทยทุกคคนควรจะรู้สึกดีใจแบะคิดว่าเราโชคดีขนาดไหน ที่เรามีระบบการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ทุกคนจำเป็นต้องแบ่งเวลา ไปให้หมอตรวจสุขภาพทุกปี ไม่ใช่คิดว่า ไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องไปตรวจ และค่านิยมเก่าๆที่กลัวโรงพยาบาล จะต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ ไม่ใช่สมัยก่อนเมื่อเราเป็นเด็ก […]