Ikigai ของญี่ปุ่น ปูชนียบุคคลของญี่ปุ่น (ตอนจบ)

ปูชนียบุคคล คนแรก คือโทโยโซ อะระคะวะ อายุ 87 ปี มีอาชีพปั้นชามที่ใช้ในพิธีดื่มน้ำชาของญี่ปุ่น ซึ่งแต่ดั้งเดิมพิธีดื่มน้ำชานั้น ญี่ปุ่นรับมาจากจีน และเริ่มมานิยมกันมากในสมัย มุโระมะทซิ (ค. ศ.1336-1573 ) โดยที่การดื่มน้ำชาแบบมีพิธีรีตรองมากมายแบบปัจจุบันนั้น มีกำเนิดมาจากศาสนา เซน โดยที่พระในศาสนาเซนจะนั่งเข้าพิธีฝึกสมาธิเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงโดยไม่ให้รู้สึกง่วง แต่ต่อมาพิธีดื่มน้ำชาก็มีการพัฒนาตัวเองมาใช้เป็นของคู่กับสังคมญี่ปุ่นที่ต้องมีการร่ำเรียน ตั้งแต่ท่าทาง อากัปกริยา การวางมือ การตักชา การแกว่งชา และการเลือกสรรถ้วยชาให้เข้ากับฤดูและพิธีในแต่ละครั้ง ตลอดจนมารยาทที่สำรวมของผู้เข้าพิธี ล้วนแล้วแต่มีกฏกเกณฑ์บังคับอย่างเคร่งครัด และต้องใช้เวลาเรียนหลายปีกว่าจะเข้าซึ้งถึงแก่นแท้ของคุณค่าของมัน แม้ว่าจุดประสงค์ของการดื่มน้ำชาจะถูกดัดแปลงตามกาลเวลาก็ตามแต่ความสวยงามอย่าง […]

Ikigai ของญี่ปุ่น ปูชนียบุคคลของญี่ปุ่น (2)

ในมุมแคบ ความหมายของคำว่า iKigai อิคิ งะอิ 生き甲斐 คือ 1) การสร้างพลังกายและใจให้ตัวเองรู้สึกถึงความยินดี และความหมายของการมีเป้าหมายหรือมีจุดมุ่งหมายในชีวิต อีกนัยหนึ่งกือการสร้างยาคุมกันให้กำลังใจแก่จิตใจ อิคิ งะอิ 生き甲斐 เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมาก สำหรับคนญี่ปุ่ในระดับบุคคลในครอบครัว เช่น ถ้าถาม พ่อแม่บางคนว่า อิคิ งะอิ 生き甲斐 ของเขาคืออะไร แม่บางคน อาจจะตอบว่า อิคิ งะอิ 生き甲斐 ของเธอคือลูก เพราะเธอมีชีวิตอยู่เพื่อลูก […]

Ikigai ของคนญี่ปุ่น–ปูชนียบุคคลของญี่ปุ่น (1)

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน วันนี้เป็น วัน ‘สุข’ มีความสุขกับการนั่งขีดเขียน เก็บ กักตัวเองอย่างเต็มใจเพื่อ ตัวเอง เพื่อสังคม และชาติของเราเอง บทความที่จะอ่านกันนี้ เขียนเมื่อ 6-06-2017 ในเว็บไซด์ของ วินทร์ เลี้ยววารินทร์ ศิลปินแห่งชาติสองสมัย มาแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2017 มีโอกาสแวะเข้าไปคุยกับคุณวินทร์ ในหัวข้อ “แวะเข้ามาคุย” สืบเนื่องจากการอ่าน เหตุผลที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ที่คุณ วินทร์ เขียนไว้น่าสนใจมาก […]