ความสุข และความทุกข์

and culture, Japanese is fun, sayings, Semantics, คำสอน, วัฒนธรรม ความเชื่อ, ศาสนา

วันนี้ ขออนุญาตนำเอาข้อคิดดีๆที่มีคนส่งมาให้ หวังว่าคงได้ข้อคิดดีๆ จากข้อคิดนี้นะคะ

คนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์ ต่างกันแค่นิดเดียว…

Happy people and those who are suffering. The difference is just a little bit …

 1. คนหนึ่งมองหาสิ่งที่ขาด

อีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มี
1. One looks for something that is lacking.

Another is happy with what he has.

 1. คนหนึ่งมองหาแต่วิธีลืม

อีกคนทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น
2. One only looks for ways to forget.

Another person understood what happened.

 1. คนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

อีกคนเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนไป

 1. One won’t change

Another understood that everything changed.

 1. คนหนึ่งหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อดับทุกข์

อีกคนเรียนรู้ว่าทุกข์อยู่ที่ใจ

 1. One fled to the end of the horizon to end suffering.

Another learned that suffering was in the heart.

 1. คนหนึ่งมัวแต่นั่งเสียใจกับคนที่จากไป

อีกคนขอบใจกับคนที่ยังอยู่ข้างๆ
5. One sat sadly at the departed one.

Another thanked the person who is still beside.

 1. คนหนึ่งมองหาแต่ความสำเร็จ

อีกคนเข้าใจ ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของเรา

 1. is looking for success,

Another understands that nothing really belongs to us.

 1. คนหนึ่งคิดแต่ครอบครอง อีกคนเข้าใจ ว่าการไม่ครอบครอง ก็จะไม่สูญเสีย.

One thinks only how to possess.

Another understands without possession one will not lose.

 1. คนหนึ่งพูดไม่คิดกับคนที่ด้อยกว่า อีกคนคิดก่อนพูดเพื่อรักษาคุณค่าของคน

One speaks without thinking to an inferior person.

Another thinks before one speaks to uphold the value of the people.

 1. คนหนึ่งคิดแต่ว่าตัวเองไม่มีค่า อีกคนเห็นค่าคนที่รู้ค่าตัวเอง
  One thinks that he is worthless.

Another appreciates the person who knows his own value.

10.คนหนึ่งเก็บทุกเรื่องมาคิด อีกคนอภัยทุกเรื่องที่ผ่านมา

One keeps everything in mind.

Another forgives all the past.

11.คนหนึ่งทะเยอทะยานเพื่อสำเร็จ

อีกคน ละกิเลสเพื่อสงบในจิตใจ

11. One has the ambition to succeed.

Another let go of the desire for peace of mind.

จะคนหนึ่งหรืออีกคน สุดท้ายทุกคนล้วนว่างเปล่าเช่นวันแรกที่ลืมตา !!!
Will it be one or another one, in the end, everyone was empty, as the first day that one opened one eye !!!

Leave a Reply