shoreham

สุขภาพของตัวเอง–ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปีให้กับชีวิตของตัวเอง(3)

Health

ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปีให้กับชีวิตของคุณ เพิ่งอ่านสดๆร้อนๆที่ดร ไวล์เขียนให้อ่าน วันนี้ 24 ม.ค. 2564
คำถาม ที่จะต้องถามตัวเองก็คือ เราต้องการเพิ่มปีให้กับชีวิตของตัวเองหรือไม่?
ถ้าเราต้องการ สิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือ
1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและปานกลางเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของคุณ
2. ออกกำลังกาย ด้วยการเลือก กิจกรรมทางกาย เพราะมีผลดีต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
3.ออกกำลังกาย ช่วยรักษาและปรับปรุงสุขภาพหัวใจของคุณ
4.ออกกำลังกาย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเช่นเบาหวาน และอัลไซเมอร์
5.ออกกำลังกาย ช่วยส่งเสริมพลังงานการพักผ่อนที่มีคุณภาพ และน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพ
6.ออกกำลังกาย ช่วยจัดการความเครียดที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
7.ออกกำลังกาย อาจบรรเทาอาการซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลาง

Leave a Reply