สุขภาพ—การกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ…(1)

Health

สวัสดีเพื่อนๆทุกคน หลายวันก่อน อ่านบทความเกี่ยวกับ สุขภาพ น่าสนใจมาก สำหรับคนที่รักสุขภาพ คงได้สาระ ความรู้จาก เรื่องที่น่าสนใจจากบทความนี้คึอ การกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจลดผลบวกของการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดย Rush University Medical Center

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารเมดิเตอร์เรเนียน มีผลดีต่อสุขภาพ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ จะมีผลลบต่อสุขภาพหรือไม่  ขณะนี้นักวิจัยจาก Rush University Medical Center ได้รายงานถึง ประโยชน์ของอาหารที่มีลดลงของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ในกลุ่มผู้ที่นิยมกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพบ่อยๆ  ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2021

ขอเขียนย่อๆให้อ่านกัน ตามที่ต้องการสรุปให้อ่านกันเป็นข้อ เป็นการย่อ

ผู้ศึกษางานวิจัย: Puja Agarwal, Ph.D., นักระบาดวิทยาทางโภชนาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ของ Rush Medical College

รูปแบบและกลุ่มเป้าหมาย:   เป็นการศึกษาเชิงสังเกตประกอบด้วยผู้สูงอายุ 5,001 คน ที่อาศัยอยู่ใน   ชิคาโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chicago Health and Aging Project  ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

ปีที่เริ่มงานศึกษาวิจัย:      ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง ปี ค.ศ. 2012

วิธีการเก็บผลงานศึกษาวิจัย:  ทุกๆสามปี ผู้เข้าร่วมการศึกษา จะกรอกแบบสอบถาม การประเมินความรู้ความเข้าใจ ซึ่งทดสอบทักษะ การประมวลผลข้อมูล พื้นฐานและความจำ และตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความถี่ในการบริโภคอาหาร 144 รายการ ที่ให้มา

Leave a Reply