สุขภาพ—การกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ…(ตอนจบ)

Health

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ “ผู้ที่ชอบกินอาหารตะวันตก มากกว่า กินอาหารเมดิเตอร์

เรเนียน” คนกลุ่มนี้ จะไม่ได้รับผลประโยชน์จาก ส่วนประกอบของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในการช่วยชะลอความรู้ความเข้าใจให้ลดช้าหรือเสื่อมถอยช้าลง (slowing cognitive decline) แต่อย่างไร”

นอกจากนั้น ยังพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญ (no significant interaction) ระหว่าง อายุ เพศเชื้อชาติ หรือการศึกษา และความสัมพันธ์กับ การลดหรือเสื่อมถอยลง ของความรู้ความเข้าใจ (cognitive decline)  ในอาหารตะวันตกไม่ว่า ในระดับสูงหรือต่ำ

การศึกษาวิจัยนี้ ยังรวมถึงแบบจำลอง สถานะการสูบบุหรี่ (smoking status) ดัชนีมวลกาย (body mass index) และตัวแปรที่เป็นไปได้อื่นๆ เช่น ภาวะหัวใจและหลอดเลือด และการค้นพบ ยังคงเหมือนเดิม

ผู้ที่มีคะแนนการกินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนสูง เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด  เท่ากับว่า ผู้ที่กินอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนสูง  ผลที่ได้จากการวิจัยก็คือ  ด้านความรู้ความเข้าใจ (cognitive) ของผู้นั้น  จะมีอายุน้อยกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด ถึง  5.8 ปี

Agarwal ยังกล่าวว่า “ผลที่ได้จากการศึกษาช่วยเสริมการศึกษาอื่นๆ และแสดงให้เห็นว่า อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ช่วยลด ความเสี่ยงของโรคหัวใจ มะเร็งบางชนิด และโรคเบาหวาน

นอกจากนั้น ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ ยังสอดคล้องและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับ อาหารเมดิเตอร์เรเนียน และความรู้ความเข้าใจที่ศึกษามาก่อนหน้านี้

การศึกษานี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า  รูปแบบการบริโภคอาหารส่วนใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการทำงานด้านความรู้และความเข้าใจในผู้สูงอายุนั้น  จะรวมอาหารเมดิเตอร์เรเนียน MIND และ การกินอาหาร DASH  ที่มีเมทริกซ์ในการให้คะแนนที่ไม่ซ้ำกัน โดยพิจารณาจาก ปริมาณ การบริโภคที่บริโภคสำหรับส่วนประกอบอาหารแต่ละชนิดอีกด้วย

ผลดีของการกิน ผัก ผลไม้

“ยิ่งเราสามารถ รวมผักใบเขียว ผักอื่นๆ ผลเบอร์รี่ น้ำมันมะกอก และปลาเข้าไปในอาหารของเราได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีมาก ต่อสมองและร่างกายที่ชราภาพของเรา การศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่า เนื้อแดง และเนื้อแปรรูป อาหารทอด และเมล็ดธัญพืชต่ำ จะมีส่วนสัมพันธ์กับการอักเสบที่สูงขึ้นและการรับรู้ที่ลดถอยลงเร็วขึ้นในวัยสูงอายุ”

Agarwal กล่าวว่า “เพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จากอาหาร เช่น อาหารเมดิเตอร์เรเนียน หรือ อาหาร MIND เราต้องจำกัด การบริโภคอาหารแปรรูปและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอื่นๆ เช่น อาหารทอด และขนมหวานต่าง”

การศึกษาและการค้นพบนี้ยังไม่อาจสรุปได้โดยทั่วไป  เพราะเป็นการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้สูงอายุ 65ปี ขึ้นไป  ดังนั้น เรายังจำเป็นต้องมีการศึกษาในระยะยาว ในอนาคต เกี่ยวกับอาหารและความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประชากรวัยกลางคน เพื่อขยายผลการค้นพบเหล่านี้

Leave a Reply