สุขภาพ—การกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ…(2)

Health

รายละเอียดงานวิจัย:

Puja Agarwal, Ph.D., กล่าวว่า “การรับประทานอาหารที่เน้นผักผลไม้ปลาและเมล็ดธัญพืชอาจส่งผลดีต่อสุขภาพ”

“แต่เมื่อเอาอาหารที่มีประโยชน์ ไปกินรวมกับอาหารทอด ขนมหวานต่างๆกลุ่ม refined grains ในที่นี้หมายถึง  ธัญพืชที่ผ่านการสีแล้ว รวมถึงข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้ง ขนมปัง) เนื้อแดง และเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆ  จะมีผลทำให้ประโยชน์ที่ได้จากการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งส่วนหนึ่งของอาหารที่มีประโยชน์เหล่านั้น อาจจะลดน้อยลง”

การกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนจะมีความสัมพันธ์ ทำให้อัตราความรู้ความเข้าใจ (cognitive) ลดหรือเสื่อถอยช้าลง ในผู้สูงอายุ

นักวิจัย ได้กำหนดคะแนนจาก 0 ถึง 5 สำหรับอาหารแต่ละรายการ เพื่อรวบรวมคะแนนอาหาร

เมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ตามช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 55

จากนั้นนักวิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง คะแนนที่ได้จากอาหารเมดิเตอร์เรเนียนกับการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันของการรับรู้ทั่วโลก (global cognitive function) ของผู้เข้าร่วม หน่วยความจำแบบเป็นตอนๆ (episodic memory) และความเร็วในการรับรู้ (perceptual speed perceptual speed)

ผู้เข้าร่วมที่มี ความรู้ ความเข้าใจ ลดหรือเสื่อมถอยช้าลง (slower cognitive decline) ในช่วงหลายปีของการติดตามผล ก็คือ “ผู้ที่ยึดติดกับการกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมากที่สุด”พร้อมกับ “จำกัดการกินอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารตะวันตก                                                             (มีต่อ)

Leave a Reply