Toronto sept 192020

สัจธรรมแห่งชีวิต —อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (1)

Health

pink lady orchid1 chuen

เรื่องจริงที่ต้องยอมรับ ในวัยชรา

https://youtu.be/bNzzpJcmuuE

สวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาในเว็บฯ เด็กวัดปรียา

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณที่เพื่อนในห้องเอหนึ่ง เอายูทูปมาให้ฟัง เรื่องจริงที่ต้องยอมรับในวัยชรา

หลังจากฟังแล้ว ได้ข้อคิดมากมาย ขอถือโอกาส ขอแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟังเรื่องนี้ เรื่องที่ผู้พูด ในยูทูป รุ้งแปดสี  ผู้พูด พูดและอ่านให้เราฟัง โดยไม่ทราบว่า เนื้อหาผู้ใดเป็นคนเขียน แต่ผู้พูดเรื่องนี้ ได้รับเรื่่องราวดีๆนี้  จากความเอื้อเฟื้อของ อาจารย์ ทองเคลือ แสงนาค ขอขอบคุณณ. ที่นี้อีกครั้ง

ขอบคุณสำหรับ เรื่องจริงที่ต้องยอมรับในวัยชรา  ขอแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟังเรื่องนี้ เรื่องที่ผู้พูด ในยูทูป รุ้งแปดสี  ผู้พูด พูดและอ่านให้เราฟัง โดยไม่ทราบว่า เนื้อหาผู้ใดเป็นคนเขียน แต่ผู้พูดเรื่องนี้ ได้รับเรื่่องราวดีๆนี้  จากความเอื้อเฟื้อของ อาจารย์ ทองเคลือ แสงนาค ขอขอบคุณณ. ที่นี้อีกครั้ง

หลังจากฟังเรื่องในอดีต และอนาคต  ตัวเองเริ่มตั้งคำถามว่า เอาอีกแล้ว ส่วนใหญ่จะเล่าแต่เรื่องลบๆ หรือเรื่องอดีต ที่เราจะไปขุดคุ้ย หรือเอามาทำปุ๋ย อะไรในชีวิตก็ไม่ได้  แต่จากยูทูปนี้ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่อง ที่ผู้พูด เริ่มพูดถึงเรื่อง ปัจจุบัน (Present) พอเริ่มเข้าเรื่องปัจจุบัน ก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีคนจะเอา  (Present) มามอบให้เราได้ชื่นชม เพราะเป็นสิ่งมีค่าที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ เป็นเสมือนอาวุธสำคัญ สำหรับ หนุ่มน้อย สาวน้อย ที่ฟังแล้วรู้สึก สบายใจ มีกำลังใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผู้พูดที่นำมาเล่าสู่กันฟัง  ขอสรุป สิ่งดีๆที่ หนุ่มน้อย สาวน้อย มีในปัจจุบัน และสิ่งที่เราทุกคน ควรจะต้องเก็บเอาไว้ใช้ เป็นอาวุธ อาภรณ์ หรือเครื่องประดับประจำตัวของเราก็ได้ แล้วแต่ใครจะหยิบไปใช้อย่างไร

(มีต่อ)

Leave a Reply