Polly picssept192020

ภาพวาดของเพื่อน จาก แคนาดา

Canada, nature, Terakoya

ชอบภาพนี้ ภาพ ท้องฟ้าสีคราม ระคนกับสีทองของท้องฟ้า สีทองเหลืองที่ผู้วาดให้สีเข้ากับดอกไม้หรืออาจจะเป็นพุ่มไม้ที่เรียงรายรอบ แค่เห็นภาพ ทำให้ได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ฝั่งที่ถูกคลื่นเซาะ จนเป็นสีออกดำคงเต็มไปด้วยตะไคร้ ในภาพเห็นเป็นสีเข้มออกดำ ส่อให้เห็นถึงกาลเวลา ภาพบ้านในภาพ อดทำให้คิดถึงภาพที่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ ใครหนอที่อยู่ในบ้านนี้ เขาใช้ชีวิตอย่างไร คนที่อยู่ในบ้านในภาพนี้ คงมีความสุขกับ ธรรมชาติ ภาพ lighthouse ชีวิตของคนในภาพคงเป็นอีกแบบที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป คิดถึงคนที่ต้องสละเวลาขึ้นไปดูความปลอดภัยของเรือบน lighthouse และชีวิตของผู้คนที่ใช้ชีวิตแถวนั้น คงต้องออกเรือไปจับปลา สารพัดความคิด และจินตนาการ ที่ผู้วาดทิ้งไว้ให้คนชื่นชมและจินตนการต่อ ชอบมาก เป็นความงานของธรรมชาติ ที่เรียบง่าย ไม่มีการปรุงแต่ง นำมาสร้างเป็นภาพยนต์ ไม่มีตกยุคสมัย ความ สวยงามตามธรรมชาติ ที่ยังไม่ถูกมนุษย์เราทำลาย ความสงบ และชีวิตผู้คนที่อยู่แถบนั้น คงมีความสุขอีกแบบ คงเป็นสงบสุขอีกแบบที่หาดื่มได้ยากในเมืองหลวง

Leave a Reply