flower at Hua Hin2015

ไม้แขวนเสื้อญี่ปุ่น (1)

Japan and culture, Japanese is fun, Terakoya, ชีวิตในญี่ปุ่น, วัฒนธรรม ความเชื่อ

ไม้แขวนเสื้อญี่ปุ่น

นามบัตรญี่ปุ่น

สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งในสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบธุรกิจหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงาน คือ การที่ต้องมีนามบัตรพกติดตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนในญี่ปุ่น เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือแม่บ้านจะมีนามบัตรกันทุกคน เพราะว่านักเรียน นักศึกษา หรือแม่บ้าน ไม่มีอาชีพหลัก และไม่ได้ทำงานสังกัด องค์กร กระทรวง ทบวง บริษัท หรือร้านค้าใดๆ จึงไม่จำเป็นต้องพกนามบัตรติดตัว เช่น นักธุรกิจ และคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง นามบัตร ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวงการธุรกิจของญี่ปุ่น จากการคาดคะเนของบริษัทที่พิมพ์นามบัตรให้นักธุรกิจของบริษัทใหญ่ในญี่ปุ่นกล่าวว่า ในวันๆ หนึ่งคนญี่ปุ่นทั่วประเทศญี่ปุ่นจะใช้นามบัตรแนะนำตัวเองเวลาพบปะอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกประมาณวันละ 40 ล้านใบ

การแลกนามบัตร และการยื่นนามบัตรให้กัน

มีพิธีรีตองที่ทุกคนจะต้องทำให้ถูกต้อง เพราะวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังนามบัตร

คิดว่าคงมีคนไทยน้อยคนที่จะเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องหลัง และความสำคัญเกี่ยวกับ

การแลกนามบัตรของคนญี่ปุ่น บางคนที่ไปญี่ปุ่นใหม่ๆ ยิ่งเป็นนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น

ก็คงอาจจะรู้สึกรำคาญ และไม่เข้าใจว่า ทำไมคนญี่ปุ่นขยันแลกนามบัตรกันนัก

แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจต้องไปติดต่อธุรกิจกับคนญี่ปุ่น จะเข้าใจได้ทันทีที่พบคนญี่ปุ่นว่า

ถ้าคนญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจติดต่อกับบริษัทต่างๆ ถ้าไม่มีนามบัตร คงไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจกันตรงไหน และถือว่าเสียมารยาท

การแลกนามบัตร ถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งที่กลายเป็นวัฒนธรรมที่คนญี่ปุ่นยึดถือมาช้านาน

เพียงแค่กระดาษใบหนึ่ง

สำหรับชาวต่างชาติ นามบัตรอาจจะเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับคนญี่ปุ่น นามบัตร

ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษใบหนึ่ง! แต่มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าเป็นเพียงนามบัตรที่ไม่มีคุณค่าอะไรแผ่นหนึ่งที่บางคนเข้าใจ

ดังนั้น สำหรับประเทศที่ไม่มีธรรมเนียมการแลกนามบัตรอย่างเป็นพิธีรีตองเช่น ประเทศไทย (เวลาผ่านไป 40 ปีตั้งแต่สมัยคนไทยไม่ใช้นามบัตรในการทำธุรกิจ แต่ปัจจุบัน คนไทยโอบรับประเพณีการแลกนามบัตรของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ปรับตัวเวลาทำธุรกิจกับญี่ปุ่น คือยังใช้แบบไทยๆ ก็คงทำธุรกิจกับญี่ปุ่นไม่ได้) รวมทั้งประเทศอื่นๆ แม้แต่อเมริกาก็เรียนรู้เรื่องการแลกนามบัตร เวลาทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นอย่างดี

การแลกนามบัตรเวลาที่พบอีกฝ่ายของคนญี่ปุ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนญี่ปุ่น

สำหรับตัวเอง จากประสบการณ์การที่เคยทำงานในญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นมาสิบกว่าปี ถ้าจะเปรียบ ‘นามบัตร’ คงไม่ต่างจาก ไม้แขวนเสื้อ’ ของคนในสังคมญี่ปุ่น ที่ว่าไม้แขวนเสื้อของคนๆนั้น แขวนไว้ที่ไหน

คนที่ทำงานอิสระ หรือแม่บ้าน เป็นบุคคลที่ไม่ได้ขึ้นกับบริษัท องค์กรใด หรือเป็นอิสระ ก็คงไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีไม่แขวนเสื้อที่จะแขวนที่ไหนสักแห่ง เช่น ในตู้เสื้อผ้า หรือบนราวเสื้อผ้า  เพราะไม่ได้สังกัดหรือทำงานที่ไหนเป็นที่รองรับ สถานะทางสังคมของคนๆนั้น!  การมีสังกัดที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร บริษัทเล็กใหญ่ ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในญี่ปุ่น

 

Leave a Reply