snow 2005

生き甲斐 อิคิงะอิ คุณค่าของการมีชีวิต (4)

All about Japanese, and culture, Japan and culture, Japanese is fun, Terakoya, ชีวิตในญี่ปุ่น, วัฒนธรรม ความเชื่อ

หลังจากที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับ 生き甲斐 อิคิงะอิ ตามที่มี 10  ข้อ แต่ในที่นี้ ขอนุญาตเขียนรวมเพื่อให้เห็น

ภาพกว้างๆของ อิคิงะอิ ในที่นี้

สิ่งที่ประทับใจอย่างมาก และสงสัยตั้งแต่ตอนไปญี่ปุ่นใหม่ๆก็คือ ตั้งแต่สมัยที่ไปเรียนญี่ปุ่นใหม่ๆ หน้าร้อน เราจะพากันไปไฮกิ้ง ไม่ไปกับเพื่อน ทางมหาวิทยาลัย ก็จะมีเงินสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัย พานักศึกษาที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หรือไม่ก็ให้นักศึกษาทุนส่วนตัวให้ ร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาติต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยพาไป เที่ยวด้วยราคาถูกเพราะมีเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล เช่น ไปปีน ไปเที่ยวหมู่บ้าน หรือไม่ก็ไปเที่ยวตามต่างจังหวัด เพื่อไปเที่ยวชมพิพิทธภัณฑ์ หรือ สถานที่สาธิตการทำเส้นอุดงหรือเส้นโซะบะให้ดู

แต่ไม่ว่าไปที่ไหน จะรู้สึกแปลกใจที่เห็นคนญี่ปุ่น เดินทางไปตามที่ต่างๆเต็มไปหมด ไม่ว่าจะไปอาบน้ำแร่ ทุกปีตอนก่อนเข้าหน้าหนาว ตามที่พักหรือโรงแรมญี่ปุ่น ก็จะมีแต่คนญี่ปุ่น จองไปเที่ยวอาบน้ำแร่ พักหนึ่งคืน และชื่นชมกับบรรยากาศของแต่ละฤดู พร้อมกับร้องเพลงกันหลังอาหารเย็น

หน้าร้อนก็จะไปปีนเขา ซึ่งการไปปีนเขา สำหรับคนญี่ปุ่นบางคน จะต้องไปปีนเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะสามีภรรยาชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งที่รู้จักดี  ทั้งสามีและภรรยาต่างชอบการปีนเขา พอถามว่า ทำไมไปปีนเขาทุกปี เพราะสามีเป็นหมอมีวันหยุดน้อยมาก แต่สามีตอบว่า แม้จะมีเวลาน้อยแต่แค่ได้ปีนเขาก็มีความสุข  ดังนั้นพอมีวันหยุดเมื่อไร ก็จะพากันไปปีนเขากับภรรยา และให้คำตอบว่า การไปปีนเขาทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ เพราะชีวิตประจำวัน จำเจ ต้องดูคนไข้และอยู่โรงพยาบาล การได้ไปปีนเขา ทำให้เกิดพลังและชีวิตชีวา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่า ชิวิตนี้น่าอยู่ และอยากมีชีวิตยืนยาวเพื่อไปปีนเขาทุกปี ถือเป็น อิคิงะอิ อย่างหนึ่งก็ว่าได้

Leave a Reply