大蒜 นินนิคุ หรือ กระเทียม (ตอนจบ)

All about books, All about Japanese, Japan and culture, Japanese, Japanese is fun, Terakoya

กระเทียมอยู่ยงคงกระพันไม่ว่าร้อนหรือหนาว

   ทั่วโลกมีกระเทียมอยู่ประมาณ 50 ชนิด โดยที่แบ่งกระเทียมออกได้เป็น2 พันธุ์ คือ

พันธุ์ที่ปลูกในแถบหนาวและพันธุ์ที่ปลูกในแถบร้อนสำหรับในญี่ปุ่นถือว่าแถบคันโต(โตเกียว)

และทางเหนือเป็นเขตที่อยู่ในเขตหนาว ส่วนทางใต้จะปลูกกระเทียมประเภทเขตอบอุ่น

หรือเขตร้อน

   สำหรับกระเทียมพันธุ์ที่ปลูกในเขตหนาวจะปลูกไม่ได้ผลดีในเขตอบอุ่น ในทำนองเดียว

กันกระเทียมพันธุ์ที่ปลูกในเขตอบอุ่นก็จะปลูกไม่ได้ผลดีในเขตหนาว

  จังหวัดที่ผลิตกระเทียมได้จำนวนมากคือ แถบจังหวัดทางภาคเหนือของญี่ปุ่นซึ่งได้แก่

จังหวัด อะโอะโมะริซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตกระเทียมได้มากเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น กระเทียมที่

ผลิตมีจำนวนสูงถึง 70% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งอย่างยิ่ง

   ทั้งๆที่กระเทียมที่ปลูกในแถบหนาวได้รับความเสียหายจากความหนาวของอากาศ และมีลม

หนาวเย็นซึ่งพัดไปยังแถบเขตหนาวที่ปลูกกระเทียม แต่ผลกลับเป็นว่าแถบเขตหนาวกลับเอา

ชนะอุปสรรคเรื่องลมหนาว และนำความหนาวเย็นมาใช้เป็นประโยชน์ แถมยังปลูกกระเทียมได้

ผลดี

   กระเทียมที่ปลูกในฤดูใบไม้ร่วงและทนกับดินฟ้าอากาศที่หนาวจัดได้เป็นกระเทียมที่สะสมธาตุ

อาหารที่มีประโยชน์ไว้ได้อย่างมาก นอกจากนั้นกระเทียมที่ถูกลมหนาวเย็นพัดอยู่เป็นประจำและ

ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้น กลับเป็นกระเทียมที่ปลูกได้รสชาติดี

   จากการที่กระเทียมมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากนี้เอง ทำให้กระเทียมเป็นวัตถุดิบที่คน

ทั่วโลกนำไปใช้ประกอบอาหาร พลังที่คนกินได้จากกระเทียมที่แท้จริงก็คือ กลิ่นที่มีลักษณะพิเศษ

ของกระเทียมนั่นเอง จากกลิ่นที่ฉุนของกระเทียมนี้เองทำให้คนญี่ปุ่นไม่นิยมใช้กระเทียมมาเป็น

เวลายาวนาน  แต่พลังที่คนกินได้จากกระเทียมและจากการที่คนนำเอากระเทียมมาใช้ในการ

ประกอบอาหารในรูปต่างๆนี้เองทำให้ปัจจุบันกระเทียมกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหาร

ใช้กระเทียมเป็นเครื่องเทศ

   โดยพื้นฐานแล้ว คนญี่ปุ่นจะใช้กระเทียมเป็นเครื่องเทศ ใช้กับอาหารประเภทเนื้อ กระเทียม

จะขาดไม่ได้ เมื่อเวลาทำน้ำจิ้มเนื้่อย่าง

   สำหรับอาหารอิตาลี เครื่องปรุงรสอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมและน้ำมันมะกอก นอกจาก

นั้นในร้านราเมง (ร้านขายบะหมี่สีเหลืองแบบจีน) จะมีกระเทียมสดฝนวางไว้บนโต๊ะ หรือไม่ก็

มีกระเทียมเจียววางทิ้งไว้ให้ หรือไม่คนกินจะสั่งให้ทางร้านใส่กระเทียมให้เป็นพิเศษ หรือใส่

กระเทียมเพิ่มเป็นพิเศษบนราเมง

   กระเทียมจะช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น สำหรับคนที่สั่งสเต็กกินก็จะมีกระเทียมทอด

วางไว้ข้างๆเพื่อเสริมรสสเต็กให้อร่อยมากยิ่งขึ้น ระยะหลังนี้ร้านอาหารในญี่ปุ่น อาหารทุกอย่าง

ที่ใส่กระเทียมจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยที่ทางร้านอาหารจะพยายามจัดและสรรค์หาอาหาร

ประเภทต่างๆตามที่ต่างๆทั่วโลกที่ใช้กระเทียมมาให้คนญี่ปุ่นได้ล้ิมรสกันโดยที่คนกินจะมีโอกาส

ลิ้มรสอาหารที่ใช้กระเทียมประมาณ 50 ชนิดเพียงแค่กล่ินของอาหารที่ใส่ในกระเทียมก็ช่วยเรียก

น้ำย่อยได้อย่างดี

กระเทียมกลิ่นแรง

   กระเทียมมีกลิ่นแรงและสาเหตุที่ทำให้กระเทียมมีกลิ่นฉุนแรง ก็เพราะในกระเทียมมีสาร

ที่มีปฏิกริยาในการฆ่าเชื้อโรค นอกจากนั้น ถ้าคนที่เป็นโรคกินอาหารไม่ลง ไม่อยากอาหาร

หรืออาหารไม่ย่อย กระเทียมจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นกระเทียมยัง

มีแมตาโบลิซึมที่ช่วยดูดซึมวิตามินบี 1 ทำให้หายจากความเหนื่อยล้าและทำให้ร่างกายมีพลัง

อีกด้วย

   เนื่องจากสรรพคุณของกระเทียมมีมากเหลือหลาย แต่จากกลิ่นอันฉุนแรงของกระเทียม

ทำให้คนญี่ปุ่นที่แม้จะไม่ชอบกลิ่นกระเทียม แต่ก็ไม่ลดละที่จะกินกระเทียม เพราะคุณ

ประโยชน์มากมายของกระเทียม จึงมีคนที่พยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้คนกินกระเทียม

ได้สนิทใจมากขึ้น

    ดังนั้น ในญี่ปุ่นจะมีกระเทียมขายในรูปแบบต่างๆเช่น ขนมเซนเบ*(ขนมทำจากแป้งข้าวเจ้า

นำมาทำให้เป็นแผ่น แต่งรสด้วยซีอิ้วญี่ปุ่น เกลือ หรือรสน้ำตาลแล้วเอาไปย่าง)รสกระเทียม

 ลูกอมรสกระเทียมเพื่อกันหวัด นอกจากนั้นยังมีกระเทียมผงไว้ชงกินเป็นน้ำชา

 กระเทียมไม่มีกลิ่น

   เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ที่จังหวัดอะโอะโมะริ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางเหนือของญี่ปุ่นได้

คิดค้นหาวิธีทำกระเทียมไม่มีกลิ่น ออกมาวางขายเป็นที่สนใจของคนญี่ปุ่นอย่างมาก และยัง

ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าประเภทต่างๆที่ทำจากกระเทียมส่งไปขายตามจังหวัด

ต่างๆ สร้างรายได้อย่างมากให้กับจังหวัดอะโอะโมะริ เช่น เหล้าไวน์รสกระเทียม ขนมรส

กระเทียม กระเทียมดอง และไอสครีมรสกระเทียม เป็นต้น

กระเทียมคนละพันธุ์

    จากการที่หน่อหรือยอดของต้นกระเทียมเป็นดอก คนปลูกจะเก็บกระเทียมตอนที่ต้น

กระเทียมยังอ่อน ซึ่งเมื่อเทียบกับกระเทียมทั่วไป กลิ่นของหน่อหรือต้นกระเทียมจะมีกลิ่นไม่ฉุน

และมีรสหวาน ถ้าหั่นหน่อส่วนที่เป็นสีเขียว ที่มีดอกตรงยอดที่งอกยาวประมาณ 3 นิ้วไปผัด

กับเนื้อไก่เนื้อหมู หรือเนื้อวัวจะมีรสชาติอร่อย

     ก่อนที่จะผัด ให้เอาเนื้อไปแช่พริกโชยุ (ซี่อิ้วญี่ปุ่น) มิริน (เหล้าหวาน)  น้ำมันหอย แล้วผัดกับ

ต้นกระเทียมและใส่แป้งมัน ทำให้เหนียว แต่ไม่ควรผัดนาน ถ้าจะให้อร่อย หน่อหรือต้นกระเทียม

ที่ผัดออกมาจะต้องกรอบ เวลาเคี้ยว ไม่ใช่ผัดออกมาแล้วนิ่ม เพราะรสและกลิ่นหอมของ

ต้นกระเทียมจะออกมาเวลาผัด

ใบของต้นกระเทียม

   สำหรับใบของต้นกระเทียมก่อนที่จะแตกเป็นหน่อ จะมีใบของหน่อออกมา คนจีนในเมืองจีน

จะกินใบกระเทียมในขณะที่คนญี่ปุ่นจะไม่นิยมกินใบกระเทียมแต่จะใช้ใบกระเทียมไปกินกับ

อาหารหม้อ หรือไม่ก็ใช้เป็นอาหารผัด และยังใช้เป็นเครื่องเทศเวลาที่กินปลาดิบ

   คนในจังหวัดโอะคินะวะถือว่าใบกระเทียมเป็นผักสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าหนาว โดยที่คน

โอะคินะวะจะใช้ใบกระเทียมผัดกับข้าว ใส่ในอาหารหม้อ หรือใช้ยำกินก็ได้ ใบกระเทียม

จะอร่อยที่สุดตอนหน้าหนาว

   พอเข้าฤดูใบไม่้ผลิ กระเทียมจะมีใยแข็งออกมา จากนั้นส่วนสีขาวของกระเทียมก็จะค่อยๆ

โตกลายเป็นกระเทียมที่เรารู้จักกันอย่างดีนั่นเอง

Leave a Reply