อนุทินรัก สมัยเฮอังของญี่ปุ่น (6)

All about books, All about Japanese, Japan, Japan and culture, Japanese is fun, Terakoya, คำสอน, ชีวิตในญี่ปุ่น, นักเขียนนวนิยาย, วัฒนธรรม ความเชื่อ, ศาสนา, หนังสือ, โคลง กลอน

แต่สำหรับผู้เขียน “อนุทิน คะเงะโร”นั้น เธอมีความแตกต่างจากผู้หญิงอื่นอย่างเด่นชัดที่ว่า เธอไม่พอใจ ในสภาพชีวิตและการแต่งงานของเธอ เธอจึงเขียนความรู้สึกที่เธอไม่พอใจต่างๆในอนุทินของเธอ ซึ่งคิดว่าชีวิตของผู้หญิงคนอื่นๆในสมัยนั้น ก็คงไม่ได้แตกต่างจากเธอมากนัก

เพียงแต่ว่า ผู้หญิงคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงจุดเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมมากมายเท่าเธอ ซึ่งอาจจะเป็นผลจากความรู้สึกส่วนตัวของเธอเองที่ว่า เธอถูกพ่อแม่บีบบังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ชอบ ไม่ได้รัก และทำให้เธอมีบทบาทจำกัดเพียงแค่อยู่แต่ในที่พักของเธอเองเท่านั้น จึงทำให้ความรู้สึกที่เธอเขียนในอนุทินเต็มไปด้วยความเศร้า และเกลียดชังชีวิตของเธอเอง

ถ้าจะพูดถึงจุดนี้ ศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อก็มีส่วนทำให้ฐานะของผู้หญิงในสมัยเฮอังด้อยกว่าผู้ชายอย่างมากทีเดียว

ความนึกคิดของขงจื้อเกี่ยวกับฐานะที่ต่ำต้อยของผู้หญิงมีบันทึกใน “ชิทซึเคียว”(ข้ออ้าง 7 ประการ) ที่บันทึกไว้ว่า

ผู้ชายขอหย่ากับผู้หญิงได้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในบทบัญญัติสมัยศตวรรษที่ 8 และมีผลใช้ในพระราชบัญญัติไทโฮและเรื่อยมา

ข้ออ้าง 7 ประการได้แก่

  1. เมื่อผู้หญิงไม่อาจให้กำเนิดลูกชายแก่สามี
  2. ซุบซิบ นินทา
  3. เสเพล
  4. อิจฉาริษยา
  5. ขโมยของสามี
  6. ไม่เชื่อฟังสามี
  7. เป็นโรค

แต่จริงๆแล้ว แม้จะไม่มีข้ออ้างดังกล่าวทั้งหมดนี้ก็ตาม เพียงแค่สามีไม่ไปหาภรรยาตัวเอง ก็ถือว่าเป็นการหย่าโดยปริยาย (“The World Shining Prince.” P. 217)  ที่ถือปฎิบัติกันอยู่ทั่วไป แต่อาจจะเป็นเพราะสภาพบ้านเมืองสงบสุขก็ได้ที่ทำให้การหย่าตามกฏหมายมีน้อยมากในสมัยนั้น

นอกจากนั้น รูปแบบศาสนาพุทธที่ญี่ปุ่นรับจากจีนเข้าสู่ญี่ปุ่นนั้น ยังประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านผู้หญิง ซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาพุทธโดยทั่วไปในประเทศอื่น ศาสนาพุทธสอนว่า ธรรมชาติของผู้หญิงเกิดมาเลวทราม แม้แต่ในนิยายยอดนักรักเงนจิ ยังกล่าวว่า ถ้าผู้หญิงไม่ได้เลวจากชาติกำเนิด พวกเขาก็คงไม่เกิดมาเป็นผู้หญิง”

(“The Tale of Genji.” P. 666.) ศาสนาพุทธยังโจมตีสตรีเพศว่า ผู้หญิงเต็มไปด้วยบาป ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับผู้หญิง“(“Women in Changing Japan, pp.3,5,7.)

 

(มีต่อ)

Leave a Reply