อนุทินรัก สมัยเฮอังของญี่ปุ่น (4)

All about books, All about Japanese, and culture, Japanese is fun, Terakoya, ชีวิตในญี่ปุ่น, นักเขียนนวนิยาย, วัฒนธรรม ความเชื่อ, ศาสนา, หนังสือ, โคลง กลอน

ก่อนที่ดิฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ขนาดชื่อ เรื่อง อนุทิน คะเงะโร ดิฉันยังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร มีและความหมายอะไร

หนังสืออนุทินเล่มนี้ แปลมานานอ่านมาตั้งแต่สมัยไปเรียนที่อเมริกา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ‘The Gossamer Years’ แปลโดย Edward Seidensticker จากนั้นก็มีหลายเล่มที่แปลออกมาใหม่ แต่เล่มที่อ่านคือเล่มที่แปลโดย ไซเดนสติกเกอร์ เพราะฉบับภาษาญี่ปุ่น คงไม่มีใครอ่านได้ แม้แต่คนญี่ปุ่นปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาเก่าดั้งเดิมในสมัยเฮอัง

คะเงะโร นิคคิ

คะเงะโร นิคคิ หรือ อนุทิน คะเงะโร อาจตีความหมายได้หลายความหมาย คือ

  1. อาจหมายถึง แมลงเม่าชนิดหนึ่ง เพราะแปลตรงตามตัวก็คือ ‘The Mayfly Diary’ อนุทินแมลงเม่า
  2. อาจหมายถึง ความร้อนระอุที่ระอุเป็นประกายในท้องฟ้าในหน้าร้อน หรือ ‘ คลื่นความร้อน’ ก็ได้ แต่ผู้แปล ไซเดนสติกเกอร์ให้ความหมายชื่อเรื่องนี้ว่า ‘The Gossamer Years’ จาการตีความหมายจากความรู้สึกของผู้เขียนในประโยคสุดท้ายในหนังสือภาคแรกของเธอที่ว่า ‘ในขณะที่คิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่พึงพอใจที่ตัวเองบันทึกในอนุทินนี้ ตัวผู้เขียนเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่า เขียนเรื่องราวอะไรที่เป็นแก่นสารไปบ้างหรือไม่ ดังนั้น จึงอยากเรียกอนุทินนี้ว่า คะเงะโร ซึ่งก็คือ ความร้อนที่ระอุเป็นประกายในท้องฟ้าหน้าร้อน ‘

คะเงะโร 

สำหรับดิฉันเอง คำว่า ‘คะเงะโร’ ควรจะแปล หรือตีความหมายว่าอะไรดี

หลังจากที่ดูความหมายของทั้งสองอันแล้ว คิดว่า ความหมายเป็นไปได้ทั้งสองความหมาย คือ ถ้าจะมองในแง่ของคำแปลที่ว่า ‘คะเงะโร’ คือ ‘แมลงเม่า’ ก็น่าจะเหมาะสมกับสำนวนที่คนญี่ปุ่นชอบใช้เป็นอุปมาอุปมัยกับชีวิตที่ไม่จีรัง เอาแน่เอานอนไม่ได้ของมนุษย์ ทำให้ชื่อ อนุทิน คะเงะโร เป็นชื่อเรื่องที่เปรียบเหมือนชีวิตผู้เขียนที่มองว่า ‘ชีวิตที่ไม่ต่างอะไรกับแมลงเม่า’

หรือถ้าจะมองในด้านความรู้สึกทางด้านจิตใจ ที่ว่าชีวิตของเธอนั้น ช่างไม่มีแก่นสารอะไร มีแต่ความทุกข์ระทมใจ

ความรู้สึกดังกล่าวที่ว่านี้ก็น่าจะเข้ากับความร้อนที่ร้อนระอุ เหมือนไฟที่มอดไหม้ในจิตใจเธอ หรือ ไม่ก็คงอาจหมายถึง ความร้อนที่ร้อนระอุไม่มีทีท่าที่จะเย็นลงในจิตใจของเธอ ไม่แตกต่างอะไรกับความร้อนที่เกิดขึ้นจริงในท้องฟ้าในฤดูร้อน

(มีต่อ)

 

Leave a Reply