Ajahn Jayasaro

การคาดการณ์ บางอย่างในปีใหม่ 2020 โดย พระอาจารย์ ชยสาโร

and culture, England, Terakoya, Thailand, คำสอน, วัฒนธรรม ความเชื่อ, ศาสนา

สวัสดีค่ะ ทุกคนที่แวะเข้ามาอ่าน เข้ามาหาความรู้เล็กๆน้อยจากเว็บ เด็กวัดปรียา หรือ terakoya (寺子屋)

ขอนำเอาการคาดการณ์หรือคำทำนาย ที่เพื่อนรักคนหนึ่งโพสเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ดิฉันขอถือโอกาส แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน สำหรับภาคภาษาอังกฤษ หาอ่านได้ เพราะมีโพสไว้ให้อ่านเช่นกัน จะได้เก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเราทุกคนจาก พระอาจาร์ ชยสาโร

การคาดการณ์ บางอย่างในปีใหม่ 2020 โดย พระอาจารย์ ชยสาโร

Ajahn Jayasaro

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้น

ความสุขในปีใหม่ 2020 จะขึ้นกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นน้อยลง มากกว่าที่จะขึ้นกับว่าคุณจะจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณจัดการปัญหาเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคุณในสิ่งที่จะเกิดขี้น ความคิดที่คุณมีต่ออะไรที่จะเกิดขึ้น และสภาพจิตใจที่มีประสบการณ์ในการตอบโต้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

มุมมอง ความคิด และสภาพจิตใจ ที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจในปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมา อาจจะทำให้สิ่งที่แย่ๆเลวร้ายลง หรือ

สิ่งที่แย่ๆดีขึ้น สภาพที่ดีอาจจะเลวร้ายลง หรือสภาพที่ดีอาจจะดีขึ้นก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยิ่งคุณปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในปีใหม่ที่จะเวียนมา คุณจะทำสิ่งแย่ๆให้เลวร้ายบ่อยน้อยลง

และคุณจะทำสิ่งที่แย่ๆให้ดีขึ้นบ่อยมากขึ้น

เมื่อคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้จะนำพาให้คุณมีความสุข

ในปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาถึง ยิ่งคุณคิดไตร่ตรองชีวิตของคุณด้วยจิตใจที่แจ่มชัดมากเพียงไร

คุณจะรู้สึกขอบคุณและแก้ไขปัญหาได้

 

ในปี 2020 คุณจะหายใจประมาณ 7.23 ล้านครั้ง ในจำนวนนั้นคุณจะรู้สึกตัวประมาณ 5 ล้านครั้ง ลมหายใจแต่ละครั้ง

จะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณตื่น(ตัว)

ยิ่งคุณใช้ประโยชน์ที่ได้จากโอกาสนี้มากเท่าไร ก็จะยิ่งดีต่อตัวคุณเองและต่อคนรอบข้างทุกคนที่แบ่งปันขีวิตกับคุณ

พระอาจารย์ ชยสาโร

Leave a Reply