การคาดการณ์ บางอย่างในปีใหม่ 2020 โดย พระอาจารย์ ชยสาโร

and culture, England, Terakoya, Thailand, คำสอน, วัฒนธรรม ความเชื่อ, ศาสนา

สวัสดีค่ะ ทุกคนที่แวะเข้ามาอ่าน เข้ามาหาความรู้เล็กๆน้อยจากเว็บ เด็กวัดปรียา หรือ terakoya (寺子屋)

ขอนำการคาดการณ์หรือคำทำนาย ที่เพื่อนรักคนหนึ่งโพส มาให้ทุกคนได้อ่าน ดิฉันขอถือโอกาส แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้อ่านกัน สำหรับภาคภาษาอังกฤษ มีโพสไว้ให้อ่านเช่นกัน จะได้เก็บไว้เป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับเราทุกคนจาก พระอาจาร์ ชยสาโร

การคาดการณ์ บางอย่างในปีใหม่ 2020 โดย พระอาจารย์ ชยสาโร

Ajahn Jayasaro

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้น จะไม่เหมือนกับที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้น

ความสุขในปีใหม่ 2020 จะขึ้นกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นน้อยลง แต่จะขึ้นกับว่าคุณจะรับมือกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นอย่างไร

คุณจัดการกับสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคุณในสิ่งที่จะเกิดขี้น ความคิดที่คุณมีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น และสภาพทางจิตใจที่คุณมีประสบการณ์ในการตอบโต้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

มุมมอง ความคิด และสภาพจิตใจ ที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจในปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาถึงนี้ อาจทำให้สิ่งที่แย่ๆ เลวร้ายขึ้น หรือสิ่งที่แย่ๆ ดีขึ้น กล่าวคือ สภาพที่ดีอาจจะเลวร้ายลง หรือสภาพที่ดีอาจจะดีขึ้นก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยิ่งคุณปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเพียงไรในปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาถึง คุณจะทำสิ่งแย่ๆให้เลวร้ายเกิดขึ้นบ่อย น้อยลง และคุณจะทำสิ่งที่แย่ๆให้ดีขึ้นบ่อย มากขึ้น

เมื่อคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาให้คุณมีความสุขใจ

ในปีใหม่ที่กำลังจะเวียนมาถึง ยิ่งคุณคิดไตร่ตรองชีวิตของคุณด้วยจิตใจที่แจ่มชัดมากเพียงไร

คุณจะรู้สึกขอบคุณและแก้ไขปัญหาต่างๆได้

ในปี 2020 คุณจะหายใจเข้าออกประมาณ 7.23 ล้านครั้ง ในจำนวนนั้นคุณจะรู้สึกตัว(หรือตระหนัก) ประมาณ 5 ล้านครั้ง ลมหายใจแต่ละครั้งจะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณ “ตื่น(ตัว)”

ยิ่งคุณใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากโอกาสนี้มากเท่าไร ประโยชน์ที่ได้รับจะยิ่งมีผลดีต่อตัวคุณเองและต่อคนรอบข้างทุกคนที่แบ่งปันขีวิตร่วมกับคุณ

พระอาจารย์ ชยสาโร

 

Leave a Reply