คำไหนกันแน่– rector, president,chancellor?

Semantics, ความหมายของคำ, ภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะ ทุกคนที่แวะเข้ามา หามุมเงียบๆ อ่านเรื่องหลากหลายที่ดิฉันพยายามสละเวลาแวะเข้ามาโพสให้อ่านกัน หวังว่าคงได้รับสาระไม่มากก็น้อย

BHH 1 2012

เขียนโดย  ปรียา อิงคาภิรมย์

Preeya Ingkaphirom

 インカピロム プリヤー

     คิดว่า คงมีคนสงสัย เวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ว่า คำว่า rector กับ president ใช้ในความหมายมันต่างกันอย่างไร เพราะบางมหาวิทยาลัยใช้ไม่เหมือนที่อื่น ดิฉันเลยถือโอกาส เข้ามาตอบเพราะคิดว่า คงมีอีกหลายคนที่สงสัยเช่นกัน

      ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จากประสบการณ์ที่เรียนและอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานปี  มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเวลาที่จะพูดถึงตำแหน่ง อธิการบดี ของมหาวิทยาลัย แทบจะไม่เห็นคนญี่ปุ่น ใช้คำว่า rector แต่จะใช้คำว่า president

เป็นส่วนมาก

ถ้าเราจะดูความหมายของคำว่า president จะเห็นได้ว่าใช้ในความหมายที่กว้างกว่า คำอื่น คือ ใช้ได้สารพัดอย่างและใช้ได้สารพัดความหมาย เช่น ใช้ในความหมายว่าประธานจัดงาน, ประธาน (นายก) สมาคมนักเรียนไทย, ประธานบริษัท, ประธานาธิบดี, ประมุข และอธิการบดี

แต่คำว่า rector ดิฉันเห็นเป็นครั้งแรกตอนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในภาษาอังกฤษ เห็นใช้ตำแหน่งอธิการบดีว่า rector

แต่โดยพื้นฐานคำว่า rector เป็นคำที่ใช้กับตำแหน่งทางด้านศาสนา เช่น ใช้ในกับหมอสอนศาสนาประจำเขตปกครองในแต่ละเขต และยังใช้กับอธิการบดีของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแตกต่างจากสถาบันอื่นก็ได้

ส่วนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ส่วนใหญ่จะใช้ chancellor

จากประสบการณ์ที่เรียนที่มหาวิทยาลัย คาลิฟอร์เนียร์ เบอร์กลีย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แคมพัส  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทั้งเจ็ดแคมพัส ตำแหน่งอธิการบดีจะใช้คำว่า Chancellor เหมือนกันหมด

แต่พอมาทางฝั่งตะวันออกของอเมริกา เช่น Harvard University, MIT เป็นต้น กลับไม่นิยมใช้ rector และ chancellor กลับไม่ใช้ คำว่า chancellor แต่จะใช้ president

Leave a Reply