สร้างฝัน วิ่งตามฝัน (3)

Japanese, Japanese is fun, Life in USA, Terakoya, United Kingdom, USA

เครื่องคิดเลขที่เอามาโพสนี้เป็นเครื่องที่สอง หรือ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Charles Babbage’s Difference Engine No. 2 ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นในระหว่าง ปี ค. ศ.1847 -1849

(พ.ศ. 2390-2) หรือ 21 ปี ก่อนสมัยเมจิ (ค. ศ. 1868 )  เนื่องจากเครื่องที่เห็นนี้เป็นเครื่องที่ 2 หลังจากที่เขาสร้างเครื่องแรก

แต่ยังไม่เสร็จ คือสร้างค้าง ทิ้งไว้ก่อนเขาตาย

สาเหตุที่สร้างค้างไม่เสร็จ ก็เพราะรัฐบาลอังกฤษในสมัยนั้นไม่ยอมสนับสนุนให้เงินทำเครื่องคิดเลขของเขาจนสำเร็จ

เครื่องที่สองนี้จึงเป็นเครื่องคิดเเลขที่เอามาจากส่วนหนึ่งของเครื่องที่เขาออกแบบทิ้งไว้ พร้อมกับรายละเอียดข้อมูลที่เขาเก็บไว้ เพื่อรอให้คนรุ่นต่อไปนำไปใช้ เพื่อต้องการพิสูจน์ว่า ความคิดของเขาถูกต้องและใช้ได้
เป็นที่น่าเสียดายที่ว่า ต้องใช้เวลา ร้อยกว่าปี กว่าคนจะเห็นคุณค่าเครื่องคิดเลขที่เขาทำทิ้งไว้ และในที่สุด นักประดิษฐ์

และนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษ ก็ทำเครื่องที่สองนี้ได้สำเร็จ พร้อมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย เท่ห์ สง่างาม ดูดี และใช้ชิ้นส่วนน้อย

กว่าเครื่องแรกที่ Charles Babbage ทำทิ้งไว้ไม่สำเร็จ เค่รื่องคิดเลขใหม่นี้ใช้ประโยชน์ และใส่ข้อมูลเข้าไปได้มากกว่า

เครื่องแรกของเขา

(มีต่อ)

Leave a Reply