สร้างฝัน วิ่งตามฝัน (2)

Japanese is fun, Terakoya, The world and everything, United Kingdom, USA

“ขอให้คนสมัยต่อไปเป็นผู้ตัดสิน”

Charles Babbage

Charles Babbage เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็นทีรู้จักดีในฐานะผู้บุกเบิกทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก

จุดมุ่งหมายที่ Charles Babbage คิดค้นเครื่องคิดเลขขึ้นมา เพราะสมัยก่อนเวลาคิดคำนวณ ตัวเลขมากๆจะผิดพลาดอยู่เสมอ เขาจึงคิดค้นเครื่องคำนวณ หรือเครื่องคิดเลขอัตโนมัตินี้ขึ้น และมีการทำตารางแบบ polynomial ที่สามารถทำหน้าที่คิดคำนวณจำนวนตัวเลขมากมายออกมาได้

ความคิดและทฤษฎีของ Charles Babbage สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับ curves และอะไรต่ออะไรได้อีกมากมายในปัจจุบัน

                                                         Charles Baggage’s Difference Engine No. 2

                                                    เครื่องแรกที่คิด ทำไม่สำเร็จเพราะไม่มีเงินสนับสนุจากรัฐบาล

                                                   เป็นเครื่องที่  Lady Lovelace Ada

                                                 เขียนบันทึกวิเคราะห์ ช่วยสร้างโปรแกรม และทฤษฎีขึ้น

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องคิดเลขนี้ได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=0anIyVGeWOI

(มีต่อ)

Leave a Reply