aida mitsuo 150pt

ขยันแจกกันจัง! (1)

All about Japanese, Japan and culture, Japanese is fun, วัฒนธรรม ความเชื่อ, โคลง กลอน

สวัสดีค่ะ เด็กวัดโรงเรียนปรียาทุกคน

วันนี้ ขอนำเรื่อง นามบัตร  ที่เคยโพสในเว็บ โรงเรียนเด็กวัดปรียาที่จ้อมูลหายไปหมดแล้ว หรือในเว็บ japaneseisfun.com ที่เรากำลังแวะเข้ามาอ่าน

คนไทยที่ไม่เคยไปญี่ปุ่น หรือแม้ว่าจะเคยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น มีเพื่อนญี่ปุ่น หรือแม้แต่ทำงาน หรือทำธุรกิจร่วมกับคนญี่ปุ่น ก็คงอยากรู้ว่า นามบัตร ที่เราเจอหน้าคนญี่ปุ่นที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก เราก็จะได้นามบัตรของคนที่เราเจอหน้ากันเป็นครั้งแรก ติดมือกลับมา

ดิฉันอยู่ญี่ปุ่นมายี่สิบกว่าปี ตอนนี้มาอาศัยอยู่ที่อเมริกา เมื่อมองกลับไป ก็ยังคิดว่า คนญี่ปุ่น มีอะไรที่แปลกไม่ค่อยเหมือนชาติอื่น ดังนั้น เราคงสงสัยว่า ทำไมคนญี่ปุ่นจึงแจกนามบัตรทุกครั้งที่เจอหน้าคนเป็นครั้งแรก นามบัตรมีความสำคัญมากน้อยเพียงไร

—–

みつを

 มิทซึโอะ

sakura 2

ดอกซากุระ

มิทซึโอะ ชอบเขียนคำคม ดิฉันเป็นคนที่ชอบอ่าน ชอบเก็บคำคม

Meishi no katagaki wa

เมชิ โนะ คะตะงะคิ วะ

ชือสกุล และตำแหน่ง (ในนามบัตร)

Hontoo no jibun dewa nai

ฮนโตะ โนะ จิบุน เดะวะ นะอิ

หาใช่ตัวตนที่แท้จริงของคนๆนั้น

Hotoke sama ya

โฮะโตะเคะ ซะมะ ยะ

พระพุทธเจ้า

Kannon sama wa

คันนง ซะมะ วะ

(และ)เจ้าแม่กวมอิม

Ningen no yoo na

นิงเงน โนะ โยะ นะ

Meishi o

เมชิ โอะ

Motte inai

มตเตะ อินะอิ

หาได้มีนามบัตรเหมือนที่มนุษย์มีใช้กัน

Leave a Reply