โรงเรียนเด็กวัด ปรียา หรือ Terakoya

สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน โรงเรียนเด็กวัดปรียา หรือ ภาษาญี่ปุ่นว่า เทะระโคะยะ     เว็บไซด์  japaneseisfun.com นี้ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค. ศ. 2007  ในสมัยนั้น เป็นสมัยที่ วัยรุ่นไทย สนใจภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งขึ้นหลังจากที่ไปช่วย คุณ แอน นักเรียนไทยที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น และทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่น เธอได้สร้างเว็บไซด์ของเธอเองขึ้นมา มีชื่อว่า japankiku.com ดิฉันพอดีกลับมาเมืองไทยก่อนหน้านั้น และได้มีโอกาสติดต่อและรู้จักแอน […]