autumn in Tokyo1 dec2013

การเข้าสู่ “นานาชาติ” ของญี่ปุ่น –จากสายตา อดีตนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น (ตอนจบ)

Japan and culture

การแก้ไขปรับปรุงจากนี้ไปในอนาคต

สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ในสามประเทศ นับตั้งแต่เป็นนักเรียนและเป็นอาจารย์ในประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นประเทศไทยและญี่ปุ่นจะมีปัญหาร่วมไม่น้อยทีเดียว

ทั้งในประเทศไทยและในญี่ปุ่น การเตรียมตัวสอบนั้น ถือว่าเป็นโลกที่แตกต่างจากการศึกษาดั้งเดิม  ที่มีความสนุกเพลิดเพลิน ความแปลกประหลาดใจในการค้นพบสิ่งแปลกใหม่และความดีใจ แต่ในการศึกษาแบบดั้งเดิม จากการศึกษานั้นๆ จะมีคำตอบให้เราเสมอ แต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนค้นหาคำตอบไม่ได้ เราจะมีแนวโน้มมองว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ขาดความสามารถ แต่เราคงไม่ลืมว่าในโลกแห่งความเป็นจริง ยังมีคำตอบอีกมากมายที่เราเองก็ยังค้นหาคำตอบไม่เจอ และคำตอบที่ถูกต้องอาจมีสองหรือสามคำตอบก็ได้

คนหนุ่มสาวที่เคยชินกับการสอบแบบปรนัย เขาหลายคนจะเข้าใจความเพลิดเพลินในการเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือเวลาที่ออกไปสู่สังคม และสร้างเครือข่ายที่ดีกับผู้คนภายในและภายนอกองค์กรและทำงานได้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนหนุ่มสาวไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ทำงานอย่างกลมกลืนและแข่งขันกับคนในโลกหรือไม่ และจากนี้ไปคนหนุ่มสาวสามารถที่จะสร้างสังคมที่เราอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันได้หรือไม่ นี่เป็นปัญหาร่วมของไทยและญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป มีแนวโน้มที่ว่า สิ่งต่างๆที่แปลกและความคิดสร้างสรรค์มักจะถูกกีกกัน และถูกทื้งไปอะไรที่เป็นมีเนื้อเดียวกันมักจะมารวมตัวกัน  ฉันใดฉันนั้น วัฒนธรรมของมนุษย์และวัฒนธรรมเองก็เช่นกัน จากสิ่งที่ว่านั้นก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่มีต่อกัน มีอคติ และมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่มีอคติ ทั้งที่จิตใจไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจ แต่เราก็ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติและเผ่าพันธ์

วิธีการที่พอจะแก้ไขปรับปรุงนี้สิ่งที่เกิดเหล่านี้ แรกเริ่มก็คือ การศึกษาและการวิจัยทางด้านวิชาการ มองในความหมายนั้น  เราจะเห็นได้ว่า การศึกษาและการวิจัยระหว่างประเทศที่แท้จริงนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

จากนี้ไป ฉันคิดว่า ความพยายามในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมที่ใช้ในการปรับปรุง คงเป็นปัญหาเร่งด่วน หากปราศจากสิ่งที่ว่านี้ ความเป็น “นานาชาติหรือ ความเป็นสากล” ของสังคมญี่ปุ่น ความเป็นสากลทางด้านจิตใจของผู้คนทั้งในเอเชียและในโลกและความเข้าใจซึ่งกันและกัน คงเป็นจริงหรือเกิดขึ้นไม่ได้

(จบ)

Leave a Reply