Japanese onsen

การเข้าสู่ “นานาชาติ” ของญี่ปุ่น –จากสายตา อดีตนักศึกษาไทยในญี่ปุ่น (5)

Japan and culture

ทำญี่ปุ่น “ให้เป็นสากล หรือ นานาชาติ “ เพียงแค่ชื่อเท่านั้น   

หลังจากที่ฉันทำงานที่สถาบันภาษาญี่ปุ่นแห่งชาติได้สักพัก ฉันถูกทาบทามจากเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิจัยที่ถามฉันไม่คิดจะแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่นหรือ เพราะถ้าไม่แปลงสัญชาติ ฉันจะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าห้องวิจัย และไม่สามารถทำงานด้านบริหารของสถาบันวิจัยฯได้ ในตอนนั้น ฉันตั้งใจจะทำงานในญี่ปุ่นต่ออยู่แล้ว ตอนแรกฉันเคยคิดที่จะแปลงเป็นสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกัน

แต่พอฉันมานั่งคิดดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดี ฉันรับข้อเสนอนี้ไม่ได้ เมื่อฉันได้รับคำบอกว่า ถ้าฉันไม่แปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่น ฉันจะทำงานด้านบริหารจัดการไม่ได้ ทั้งๆที่ทางสถาบันวิจัยเองได้สร้างภาพพจน์และสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นให้เป็น “นานาชาติ หรือ สากล” ไม่ใช่หรือ จึงรับชาวต่างชาติอย่างฉันเข้าไปทำงานด้วย

อีกอย่าง ถ้าเพียงแค่ฉันทำงานวิจัยของฉันได้ ฉันไม่รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้บริหารอะไรเป็นพิเศษ เพียงการยกเอาเหตุผลที่ว่า ฉันเป็นต่างชาติไม่ใช่คนญี่ปุ่น ก็เลยให้ทำงานบริหารไม่ได้นั้น ฉันอยากให้คนที่ตัดสินฉันด้วยความคิดที่ว่านี้ ลองไปคิดทบทวนดูว่า เขาจะคิดอย่างไร ถ้าเขาตกอยู่ในสถานภาพอย่างฉัน

โดยทั่วไปแล้ว คนที่อายุน้อยกว่าได้รับบรรจุเข้าทำงานหลังจากฉัน และคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เข้ามาทำงานก็ยังไม่มีผลงานทางด้านการทำงาน วุฒิการศึกษาก็ไม่ได้สูงอะไร แต่รุ่นน้องเหล่านี้กลับถูกใช้ไปทำงานด้านบริหารจัดการ เมื่อถึงเวลาที่เข้าสู่สถานการณ์ที่ ฉันเท่านั้นที่ทำงานจนเกษียณ แต่ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใดๆ แล้วฉันจะมีแรงจูงใจและเรี่ยวแรงในการทำงานอย่างกระฉับกระเฉงได้ตลอดไปหรือไม่

นโยบายและความคิดข้างต้น ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมาตรการพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อความก้าวหน้าของการศึกษาและการวิจัย โดยการแต่งตั้งชาวต่างชาติให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นเองพิสูจน์ให้เห็นว่า “การทำญี่ปุ่นให้เป็นสากล” นั้น ที่แท้ก็จบลงเพียงแค่ ชื่อหรือหัวข้อเรื่องเท่านั้นเอง

ทั้งที่ในการทำงาน มีการเรียกร้องว่า ทุกคนเท่าเทียมกันหรือเหมือนกับคนอื่น  แต่เพียงแค่เหตุผลที่ว่า ฉันเป็นชาวต่างชาติก็เลย เลือกปฏิบัติและใช้มาตรการที่แตกต่างกับคนอื่นนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อการทำญี่ปุ่น “ให้เป็นสากล” ไม่ว่าใครก็เห็นเจตนารมณ์ได้อย่างชัดเจน

(มีต่อ)

Leave a Reply